Mýty o pasivních domech

Pasivní domy se staly v poslední době velkým hitem.
Jedná se totiž o dům s minimální spotřebou energie dodávané z externích zdrojů. Bohužel s sebou tento pojem také nese množství předsudků a domněnek, které mu dělají špatnou vizitku.

  • U PASIVNÍHO DOMU NEJDOU OTVÍRAT OKNA

To samozřejmě není pravda. U pasivního domu si můžete otvírat okna dle libosti. Dokonce je žádoucí, aby každá místnost disponovala alespoň jedním otevíracím oknem, díky kterému můžete větrat převážně v létě bez využití rekuperace. Která nám zajišťuje prostřednictvím nuceného větrání zajišťuje přívod čerstvého vzduchu. Avšak na druhou stranu, uživatelé pasivních domů často nemají potřebu okna otvírat, proto často volí okna fixní, což se příjemně projeví v ceně. Zároveň také zvyšují tepelnou izolaci oken a díky větší plochy skel zajišťují vyšší solární zisky.

  • PASIVNÍ DŮM MÁ KLIMATIZACI

Veřejnost i “odborníci” často zaměňují klimatizaci a řízené větrání. Klimatizací rozumíme zařízení na úpravu vzduchu uvnitř budov a to konkrétně snížení teploty a vlhkosti vzduchu. Zatímco u řízeného větrání nebo také rekuperaci se jedná o výměnu vzduchu. Rekuperace se skládá ze dvou hlavních částí. Ta první z nich je rekuperační jednotka, do které je přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a je zde odváděn “odpadní” vzduch z interiéru. Druhou částí je vzduchotechnické potrubí, kterým je “protkán” celý dům, díky čemuž je zajištěn dostatečný přísun čerstvého a odtah znehodnoceného vzduchu. V zimě je přiváděn do domu vzduch předehřátý, v létě je tomu naopak. Jelikož své domy větráme nedostatečně, rekuperací se zvyšuje kvalita vzduchu. 

  • UNITŘ PASIVNÍHO DOMU JE NEVZLEDNÉ POTRUBÍ OD VZDUCHOTECHNIKY

To samozřejmě není pravda. Pokud majitelé nechtějí potrubní rozvody jako interiérový doplněk, jsou schované v podhledech nebo v podlaze, tudíž nejsou vidět a nijak nenarušují vzhled interiéru. 

  • V REKUPERAČNÍ JEDNOTCE SE MUSÍ NEUSTÁLE MĚNIT FILTRY, KTERÉ JSOU VELMI DRAHÉ

Četnost výměny filtrů záleží na kvalitě ovzduší respektive míře znečištění dané lokality. Průměrně se filtry mění jednou za půl roku a jejich cena se pohybuje řádově ve stovkách korun. 

  • PASIVNÍ DOMY OMEZUJÍ ARCHITEKTURU

Je pravdou, že navrhnout pasivní dům není snadné, jelikož klade na architekta či projektanta vysoké nároky. Avšak i přes všechny překážky je pro projektanty pasivní dům velmi poutavý a lákavý. V současnosti najdeme u nás už několik desítek projektantů, kteří dokáží navrhnout kvalitní pasivní dům, ale ještě stále zde převládají návrhy dle “starých norem”. Fantazii se ale meze nekladou a i zde je možné využít pestré portfolio tvarové geometrie. Podle slov uznávaného architekta se pasivní standard stane běžnou součástí architektury. 

  • PASIVNÍ DOMY MOHOU BÝT POUZE DŘEVOSTAVBY

I tady se jedná pouze o mýtus. Pasivní domy mohou být zděné, železobetnové, dřevěné panelové, dřevěné skeletové… Materiálů, ze kterých lze dům postavit, je prakticky nespočet a výběr záleží především na samotném stavebníkovi. 

  • PRO PASIVNÍ DŮM JE VÝPADEK PROUDU NEBEZPEČNÝ

Naopak, díky vlastnostem pasivního domu, jako je vzduchotěsnost, při výpadku proudu a dodávek tepla se pasivní dům při venkovní teplotě 0°C ochladí za 24 hodin pouze o 2°C, zatímco v normálním domě bychom už dávno chodili v zimních bundách. Z čehož plyne, že v pasivním domě jste mnohem méně závislí na dodávkách energie zvenku. 

  • V PASIVNÍM DOMĚ JE PRŮVAN OD VZDUCHOTECHNIKY

Průvan v domě nevzniká, a to právě díky těsnosti stavby a vzduchotechnice. Proudění vzduchu se vždy navrhuje tak, aby probíhalo necitelně a neslyšně. 

Našli jste co jste hledali?

V případě, že máte na nás jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Na Vaše otázky rádi odpovíme.

Kontaktujte nás
1
2
3
4
5
6
2
3