Nízkoenergetické domy

Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i menší. V porovnání se staršími stavbami lze u nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 75% i více. Podmnožinou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby.

Přehledné rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění

Kategorie domů Potřeba tepla na vytápění (kWh/m2a)
Starší dům 200 a  více
Součastná novostavba (dle stav. předpisů) 80 - 120
Nízkoenergetický dům 15 - 50
Pasivní dům 5 - 15
Nulový dům 0 - 5

 
Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.


Proč stavět nízkoenergetický dům?


Váš příspěvek k lepšímu životnímu prostředí

Je zde obrovský potenciál úspor a je zřejmé, že snížením spotřeby energie Vašeho domu a souvisejícím snížení emisí CO2 přispějete ke zdravějšímu prostředí nás všech.


Vyšší komfort bydlení

Malých ztrát způsobených větráním se u nízkoenergetických a pasivních domů dosahuje zavedením mechanického kontrolovaného větrání. To se děje různými způsoby, ale vždy by mělo být výsledkem dostatečné množství čerstvého vzduchu. Pokud se zavede tzv. nucené větrání s rekuperací tepla, lze navíc využít až 90% tepla z odváděného znečištěného vzduchu. Nasazením kontrolovaného větrání docílíme kvalitativně vyšší úrovně bydlení z hlediska zdraví obyvatel a jejich pohodlí. Nezanedbatelné je také ekologické hledisko - další snížení tepelných ztrát. Efektem spojeným s instalací mechanického větrání je u některých systémů možnost instalace filtrů, čímž dochází k podstatnému snížení prašnosti a výskytu alergenů v domě. Vzduchotěsnost domu spolu s vhodně použitými materiály pro obvodové konstrukce domu zajišťují také vynikající ochranu proti hluku.


Kratší topné období

V našich klimatických podmínkách se může u nízkoenergetického domu zkrátit potřeba vytápění o jeden měsíc na podzim a o jeden měsíc na jaře. Souvisí to však dále s mírou pasivního využívání sluneční energie, s umístěním domu na pozemku apod. U pasivních domů, kde již nenalezneme běžné způsoby vytápění, se nutnost přitápění snižuje na pouhé dva až tři měsíce v roce. Menší využití některých zdrojů tepla sebou může nést také jejich delší životnost, menší potřebu skladovacího prostoru pro palivo (u kapalných a pevných paliv) a méně práce s obsluhou vytápění u systémů, které to vyžadují.


Správná orientace stavby

Je třeba zohlednit, na jakém místě se náš budoucí dům má nacházet. Zda bude na rovném slunném pozemku či ve stínu lesa někde na samotě. Samozřejmě podob místa, kde může stát náš budoucí dům, je mnohem více, a proto je třeba již při projektování domu upozornit architekta, projektanta, že máte zájem o nízkoenergetický dům. Jeho úkolem je dům vhodně zasadit do prostředí tak, aby byl schopen co nejefektivnějším způsobem získávat energii ze slunečního záření a aby přitom byl dům co nejlépe chráněn před úbytkem energie např. vlivem severních větrů.
 

 

 
 
Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás jakýkoliv dotaz, neváhejte použít náš kontaktní formulář. Na Vaše otázky rádi odpovíme.

Vaše jméno
Váš e-mail
 
 
Kontakty

Rovestav-RD s.r.o.


Roman Veselka
– jednatel společnosti

U Hráze 1556
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

GPS: 49°35'33.295"N, 18°21'54.122"E

Tel.: +420 608 603 467
E-mail: rovestav@rovestav.cz rovestav@gmail.com